Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Prázdninový provoz MŠ

Dle dohody se zřizovatelem bude v době hlavních prázdnin na mateřských školách v Českém Krumlově omezený provoz. MŠ budou otevřeny pro děti zaměstnaných rodičů takto:

více informací

Vnitřní řád školy

Vnitřní řád školy

Ředitelka Mateřské školy, vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci (dále jen rodiče) a zaměstnanci mateřské školy.

více informací

Platby

Platby

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku (září - srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě MŠ dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let.

více informací

Vzdělávací program MŠ

Vzdělávací program MŠ

Školní vzdělávací program je tématicky zaměřen dle měsíců. Pořádáme návštěvy divadla, koncertu, galerií, knihovny, Planetária, plavecký výcvik, velikonoční a vánoční jarmark, výlety s rodiči, VÝSTAVU malých umělců „ŽLUTÁ HRUŠKA“

více informací

Organizace dne

Organizace dne

06:15 - 08:30 přivítání, volné hry, vzájemné povídání v kroužku, 08:30 - 08:45 cvičení, s hudbou, s náčiním, 08:45 - 09:00 dopolední svačina, 09:00 - 09:30 rozvoj dovedností, kreativní tvorba, didaktické a pohybové hry

více informací

Co děti potřebují

Co děti potřebují

Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně. Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná obuv, kterou bude dítě nosit pouze ve třídě.

více informací

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz