Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

Zápis ze schůzky s rodiči

SCHŮZKA S RODIČI – ZÁPIS ZE DNE 11. 9. 2018

 

° Účast rodičů – 35%, prezence

 

° Zahájení, přivítání, představení pedagogického personálu

 

° Stručné zhodnocení školního roku 2017/2018

 

° Seznámení s vnitřním řádem školy a se školním

   vzdělávacím programem...viz portfolia u hlavní nástěnky k

   nahlédnutí, další informace sledovat na nástěnkách a na webu MŠ

   www.utrizab.cz

       

    ° Souhlas se zpracováním osobních dat dítěte – rodičům předán

            formulář k vyplnění a podepsání- popř. k vyzvednutí ve třídě

 

   ° Organizace rozdělování dětí – celkem 4 třídy:

   červená třída – nejmladší děti od 2 let

   žlutá třída – děti 3 – 4leté

   modrá třída – děti 4 – 5 leté, 4 děti předškolního věku

   zelená třída – předškolní děti 5 – 6 leté

 

° Kulturní příspěvek na školní rok 2018/2019...

  1000,- odhlasováno rodiči (divadelní akce, vánoční dárek, dárek

   k Mikuláši, ke Dni dětí...), částku posílat na číslo účtu kulturního

   fondu...viz. nástěnka v šatnách

 

° Omlouvání docházky dětí – do 8.00h téhož dne na mobilní

   telefonní číslo...viz nástěnky v šatnách, pokud dítě onemocní náhle,

   je možné si 1. den vyzvednout oběd od 11.00h – do 11.30h,

   dále je nutné zařídit souhlas k inkasu na účet u ČSOB (nové děti) –

   formulář u vedoucí stravování Jaroslavy Krchové,

   lze platit i hotově předem (úterý, středa)

 

° Bezplatná povinná docházka dětí do MŠ – platí pouze pro

   předškolní 5 – 6leté děti a též pro děti s odkladem školní docházky,

   pro ostatní děti platí měsíční školné 300,-Kč.

   Udržovací poplatek pro děti, které ještě nenastoupily činí 150,-Kč

 

 ° Rodiče dětí, které jdou po obědě, čekají ve vestibulu (v přední části

    chodby) do té doby, dokud se celá třída nenaobědvá (klid při jídle,

    upevnění stravovacích návyků...)

 

  ° Užívání zahrady platí pouze pro účely MŠ, děti si na zahradě hrají

     pouze pod dohledem pedagoga, odpovědnost za bezpečnost nesou

     učitelky a ředitelka MŠ

        

° Nahlásit jakoukoliv změnu (adresa bydliště, číslo telefonu...zápis

   do evidenčního listu podepsat)

 

° Výhledové kulturní akce školy, které nás v blízké době čekají si

   mohou rodiče přečíst na našich webových stránkách nebo na

   nástěnce v šatnách, aktuální akce, týkající se celé MŠ, např.

    fotografování apod. jsou vyvěšeny na chodbě, u vchodu do MŠ

     

  ° Přebytky ovoce ze zahrad mohou rodiče přinést ke

  konzumaci do MŠ (přídavek k svačině, možnost sušení..), též i

  přebytky a odřezky dřívek nebo latiček k prožitkovému učení

  (pracovní výchova – zatloukání hřebíčků...)

 

° Pozvánka na společnou drakiádu ve Vyšným s opékáním buřtů,

   podzimní čtvrtek (datum ještě upřesníme podle počasí), vlastní

            draky s sebou!!

 

  ° Motto naší MŠ vychází z knihy Roberta Fulghuma:

    "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil

     v mateřské škole"...viz hlavní nástěnka u vchodu...

     závěrem p. ředitelka přednesla několik zajímavých rad

     z časopisu "Psychologie" – Jak je hra pro dítě důležitá...

                                            Co je svoboda a volnost...?

 

  ( Celý článek k nahlédnutí v šatnách)

 

 

                         

 

 

 

 

 Přednáška MUDr. Martina Fürsta

 (praktického lékaře pro děti a dorost)    

  

 

                "Zdravotní aspekty při nástupu dětí do MŠ"

 

° razantně zvýšená nemocnost dětí do MŠ patří

 

° od října do dubna – fyziologická nemocnost

   (8x nemoc za rok –  v normě)

 

° imunitní systém člověka se vyvíjí – organismus si

   postupně vytváří protilátky

  

° zbytečně nešířit nemocnost mezi děti, nemocný potřebuje klid

   mimo kolektiv, každou nemoc pečlivě doléčit, aby se

   neopakovala

  

° při nástupu do ZŠ imunita většinou vybudována

  

° !pozor...brát v úvahu např. opakující se zánět středního ucha – 

   zajistit dítěti další vyšetření

  

° MUDr. Fürst doporučuje prevenci:pravidelný režim

                                                   dostatečný spánek a odpočinek

                                                   otužování (saunování)

                                                   přirozený pohyb na čerstvém vzduchu

                                                   zdravé a pestré stravování (vitamíny –

                                                   hlíva ústřičná, echynacea...)

 

    

 

 

 

 

                                        

 

                                     

 

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz