Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

Zápis ze schůzky s rodiči

SCHŮZKA S RODIČI – ZÁPIS ZE DNE 12. 9. 2019

 

° Účast rodičů – 35%, prezence

 

° Zahájení, přivítání, představení pedagogického personálu

 

° Stručné zhodnocení školního roku 2018/2019

 

° Seznámení s vnitřním řádem školy a se školním

   vzdělávacím programem...viz portfolia u hlavní nástěnky k

   nahlédnutí, další informace sledovat na nástěnkách a na webu MŠ

   www.utrizab.cz

    

  ° Organizace rozdělování dětí – celkem 4 třídy:

   červená třída – nejmladší děti od 2 let

   žlutá třída – děti 5-6 leté, předškoláci

   modrá třída –  děti předškolního věku 5-7let

   zelená třída – předškolní děti 3 – 4 leté

 

 

° Kulturní příspěvek na školní rok 2019/2020...

  1000,- odhlasováno rodiči (divadelní akce, vánoční dárek, dárek

   k Mikuláši, ke Dni dětí...), částku posílat na číslo účtu kulturního, nebo platit ve žluté třídě

   fondu...viz. nástěnka v šatnách

 

° Omlouvání docházky dětí – do 8.00h téhož dne na mobilní

   telefonní číslo...viz nástěnky v šatnách, pokud dítě onemocní náhle,

   je možné si 1. den vyzvednout oběd od 11.00h – do 11.30h,

   dále je nutné zařídit souhlas k inkasu na účet u ČSOB (nové děti) –

   formulář u vedoucí stravování Jaroslavy Krchové,

   lze platit i hotově předem (úterý, středa)

 

° Bezplatná povinná docházka dětí do MŠ – platí pouze pro

   předškolní 5 – 6leté děti a též pro děti s odkladem školní docházky,

   pro ostatní děti platí měsíční školné 300,-Kč.

   Udržovací poplatek pro děti, které ještě nenastoupily činí 150,-Kč

 

 ° Rodiče dětí, které jdou po obědě, čekají ve vestibulu (v přední části

    chodby) do té doby, dokud se celá třída nenaobědvá (klid při jídle,

    upevnění stravovacích návyků...)

    MŠ uzavřena do 14.30 prosíme rodiče nezvonit dříve....děti odpočívají

 

  ° Užívání zahrady platí pouze pro účely MŠ, děti si na zahradě hrají

     pouze pod dohledem pedagoga, odpovědnost za bezpečnost nesou

     učitelky a ředitelka MŠ

        

° Nahlásit jakoukoliv změnu (adresa bydliště, číslo telefonu...zápis

   do evidenčního listu podepsat)

 

° Výhledové kulturní akce školy, které nás v blízké době čekají si

   mohou rodiče přečíst na našich webových stránkách nebo na

   nástěnce v šatnách, aktuální akce, týkající se celé MŠ, např.

    fotografování apod. jsou vyvěšeny na chodbě, u vchodu do MŠ

 

    Téma k diskusi  a zamyšlení.... Co s příjezdovou cestou???

                                                  Nápady do do nového ŠVP ???

 

     

  

° Pozvánka na společný výlet na Křížovou horu 17.9. sraz v 16.00 u rybníka na Horní Bráně 

 

 

                                     

 

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz