Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

Výběrové řízení - Oprava a vybavení šaten

Název zakázky: Oprava a vybavení šatny
Zadavatel: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168
Předmět zakázky: Oprava a vybavení šatny - modrá
Podmínky: práce převážně o víkendech
Hodnotící kritéria: cena
Místo / termín plnění: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168
Termín oslovení uchazečů: 15.01.2014

Oprava a vybavení modré šatny


Název zakázky: Oprava a vybavení šatny
Zadavatel: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168
Předmět zakázky: Oprava a vybavení šatny - zelená
Podmínky: práce převážně o víkendech
Hodnotící kritéria: cena
Místo / termín plnění: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168
Termín oslovení uchazečů: 15.01.2014

Oprava a vybavení zelené šatny


Název zakázky: Šatna
Zadavatel: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168
Předmět zakázky: šatna - Žlutá a personální
Podmínky: práce převážně o víkendech
Hodnotící kritéria: cena a komplexnost rekonstrukce
Místo / termín plnění: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168 / prosinec 2013 a leden 2014
Termín oslovení uchazečů: 05.11.2013

Oprava a vybavení žluté šatny

KE STAŽENÍ

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz