Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

Výběrové řízení - Mlhoviště pro děti

Název zakázky: Vybavení školní zahrady
Zadavatel: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168
Předmět zakázky: Pořízení mlhoviště pro děti
Podmínky: viz. zadání
Hodnotící kritéria: Cena, kvalita, životnost
Místo / termín plnění: Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168
Termín oslovení uchazečů: únor 2015

KE STAŽENÍ

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz