Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

pozvánka

 

 

                 SRDEČNĚ ZVEME RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ NA BESEDU

 

JAK SVÉ DÍTĚ PŘIPRAVIT NA VSTUP DO ZŠ

 

6.3.v 15.30

 

paní Mgr. Zlatuše Petříková vás provede těminto tématy:

 

 

 

Jak se stát samostatným a zvládat sebeobsluhu

 

Základy slušného chování- respekt dospělého

 

Jak rozvíjet u dětí slovní zásobu, řečové schopnosti a dovednosti

 

Získávání všeobecného přehledu a elementárních poznatků o světě kolem nás.

 

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz