Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

Platby

KULTURNÍ FOND

Kulturní fond - z těchto peněz je hrazen výtvarný materiál, divadelní představení, výlet, dárek k Vánocům, ... Prosíme o uhrazení 1000,-  na číslo účtu


275349850/0300

 

INFORMACE KE STRAVNÉMU

Platby za stravné se vybírají:

  1. inkasem z účtu České spořitelny a jiných bank číslo účtu Mateřské školy Vyšehrad:  č. účtu : 275349471/0300 zpětně za skutečně odebrané obědy (pokud se dítě stravuje jen 5 dní, inkasuje se platba jen za 5 dní atd.). Datem splatnosti je 15. den v měsíci (např. stravné za září se inkasuje 15. října)
  2. hotově, pokud rodič nemá zřízen účet nebo pokud neproběhla inkasní platba. Datem splatnosti je 10. den v měsíci (např. stravné za září zaplaťte do 10. září).


K placení stravného z účtu je třeba:

  • zařídit v bankách svolení k inkasu stravného, finanční limit u dětí MŠ je 700,-Kč
  • plus 300,-Kč školné, u dětí MŠ 7 je limit 750,-Kč (školné děti v posledním roce docházky neplatí)
  • nahlásit vedoucímu školní jídelny peněžní ústav a číslo účtu 
  • nahlásit včas případné změny účtu a banky


děti MŠ platí 30,-Kč (přesnídávka 7,- oběd 17,- svačina 6,-)
děti MŠ 7 platí 32,-Kč (přesnídávka 7,- oběd 19,- svačina 6,-

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování upravuje zařazení dětí do kategorií podle věku a výši finančních normativů na nákup potravin.

Věkové skupiny pro děti jsou:

  • 3 - 6 let (kategorie MŠ)
  • 7 - 10 let (kategorie MŠ 7)

 

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku (září - srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě MŠ dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let.

Obědy se odhlašují 1 den dopředu, ve výjimečných případech telefonicky ráno 6,15 - 8,00
na tel. čísle 607 044 742


V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11,00 - 11,30 vyzvednout neodhlášenou stravu do nosiče v kuchyni. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit!

 

úřední den vedoucí ŠJ: úterý, středa 7.00 - 16.00

 

DALŠÍ SDĚLENÍ

Dle zákona č. 561/2005 Sb. - školský zákon - může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn.

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz