Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

AKTUÁLNĚ

ZÁPIS DO MŠ

Informace o zápise do MŠ
 
Výsledky přijímacího řízení
 
Pro šk. rok 2021/2022  jsou přijaty děti vedené pod číslem :
 
1,2,3,5,6,8,10,11,12,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37
 
 
 
Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český...

Krumlov tel.: 380 766 111 IČ: 00245836 DIČ: CZ00245836 posta@ckrumlov.cz www.ckrumlov.cz
 
Informace pro rodiče k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022
 
Vážení rodiče, na základě doporučení MŠMT ČR bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do mateřských škol v Českém Krumlově probíhat distančně. Kompletní informační servis k zápisu bude na webech mateřských škol v Českém Krumlově. Každá škola má zveřejněna vlastní kritéria pro přijetí a další doplňující informace.
Formální část:
1. Zákonný zástupce dítěte, které by mělo nastoupit od 1. 9. 2021 do mateřské školy, musí doručit od 3. 5. do 7. 5. 2020 nejpozději do 15,00 hod. níže uvedenou dokumentaci do jím preferované mateřské školy v České Krumlově.
Požadovaná dokumentace: a. vyplněná a podepsaná přihláška
                                            b. potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte
                                            c. kopie rodného listu dítěte
K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně využijte formuláře zveřejněné na webu vybrané mateřské školy, popř. lze využít univerzálních přiložených formulářů. 
 
Zákonní zástupci, kteří budou chtít přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání a nemají možnost stáhnout si potřebně dokumenty z webových stránek města Český Krumlov, nebo z webových stránek mateřské školy, kontaktují vybranou mateřskou školu telefonem, nebo e-mailem a mateřská škola poskytne zákonnému zástupci potřebné dokumenty.
 
2. Možné způsoby předání požadované dokumentace na vybranou mateřskou školu a. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) b. osobně – vhozením obálky do poštovní schránky MŠ c. datovou schránkou d. e-mailem s elektronickým podpisem
 
3. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla a. škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený e-mail, popř. mobil zákonného zástupce b. zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení
 
4. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 31. 5. 2020 na webových stránkách mateřské školy, kam se dítě hlásilo a zároveň budou výsledky vylepeny na veřejně přístupných místech škol (hlavní dveře, hlavní brána, hlavní branka, úřední deska apod.)
 
5. Kontaktní informace jednotlivých mateřských škol
Mateřská škola ředitelka e-mail telefon Datová schránka adresa Webová stránka MŠ Český Krumlov, T. G. Masaryka 199 Mgr. Lucie Pavcová skolka@mstgm.cz +420 380 715 424 +420 724 802 494 de3kp96 T. G. Masaryka 199 381 01 Český Krumlov www.mstgm.cz
 
MŠ Český Krumlov, Za Soudem 344 Bc. Marie Bednářová mszasoudem@seznam.cz +420 380 728 763 7swkp9q Za Soudem 344 381 01 Český Krumlov https://mszasoudem. webnode.cz
 
MŠ Český Krumlov, Plešivec I/279 Eva Tomšovská info@msplesivec.cz +420 380 728 764 tuhkp8f Plešivec I/279 381 01 Český Krumlov www.msplesivec.cz
 
MŠ Český Krumlov, Vyšehrad 168 Marie Indrová msvysehrad@seznam.cz +420 380 177 946 m8ckp9y Vyšehrad 168 381 01 Český Krumlov www.utrizab.cz
 
MŠ Český Krumlov, Tavírna 119 Ivana Poláčková ms.tavirna@krumlov.cz +420 380 711 576 +420 724 504 301 4mskp8c Tavírna 119 381 01 Český Krumlov https://skolkatavirna.webnode.cz
 
MŠ Český Krumlov, Za Nádražím 223 Růžena Hlásková ms.nadrazi@tiscali.cz +420 380 712 000 +420 724 111 188 wzmkp9u Za Nádražím 223 381 01 Český Krumlov www.msnadrazick.cz
 
MŠ Český Krumlov, Plešivec II/391 Helena Adamová ms.plesivec@tiscali.cz +420 380 728 928 i28kp8m Plešivec II/391 381 01 Český Krumlov www.msdubinek.cz
 
V Českém Krumlově dne 21. 4. 2021
Mgr. Zdeňka Kráková vedoucí Odboru školství, sportu a péče o dítě Městského úřadu v Českém Krumlově
 
 
Žádosti k předškolnímu vzdělávání najdete v sekci PRO RODIČE ( ke stažení)
 
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy
1. děti, které mají trvalý pobyt v Českém Krumlově
2. děti, které do 31.8.2021 dosáhnou pěti let
3. děti, jteré do 37.8.2021 dosáhnou čtyř let
4. děti, které do 31.8.2021 dosáhnou tří let

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
http://www.utrizab.cz