Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

INFORMAČNÍ ZPRÁVIČKY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,
Dovolte nám, abychom vám oznámili, že vzhledem k blížícím se změnám ve školství, které by měly nastat počátkem roku 2024, vznikl v naší mateřské škole ke dni 13.11.2023 stávkový výbor složený ze 13 zaměstnanců , tj. všech zaměstnanců školy.

Stávkový výbor se tímto připojuje k výzvě ČMOS PŠ(Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství) a připojuje se k protestům proti těmto změnám formou JEDNODENNÍ STÁVKY.

JEDNODENNÍ STÁVKA SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE USKUTEČNÍ DNE 27.11.20023 V ČASE OD 6,15 HODIN DO 16,30 HODIN.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V TENTO DEN ZŮSTÁVÁ UZAVŘENA.

Tímto krokem mj. upozorňujeme na trvale podhodnocené platy nepedagogických pracovníků, kterým mají z jejich platů v příštím roce ubýt ještě další 2%!
Dále se neslučujeme s rozhodnutím MŠMT, aby se snižovalo tzv. PHMax, což v praxi znamená, že dojde k redukci (snížení počtu) pedagogických pracovníků ve školství, neboť školy nebudou mít na stávající počty pedagogických pracovníků nárok v plném rozsahu se stávajícími úvazky. Školy přijdou o část učitelů i pedagogických asistentů, přičemž inkluze (začleňování dětí, které potřebují dopomoc od asistenta pedagoga, do běžné základní školy) zůstane zachována.
Dalším impulzem k našemu protestu je snižování ONIV (ostatní neinvestiční výdaje).
Omlouváme se za případné komplikace, které vám možná v den uzavření mateřské školy vzniknou. Ale věřte, chceme lepší budoucnost pro všechny. A kde jinde než v mateřské škole začít bojovat za kvalitní vzdělávání vašich dětí a tím i za jejich lepší budoucnost.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Vyšehrad 
Důvody stávky:
1) Nemůžeme již nečinně přihlížet tomu, jak školství a vzdělání přestává být pro Vládu ČR prioritou, jak dehonestuje finančním podhodnocením především nepedagogické pracovníky škol
2) Chceme zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
3) Nesouhlasíme se škrty v rozpočtu školství, především pak, aby se snižovaly platy nepedagogickým pracovníkům a tím reálně klesla jejich životní úroveň, která již i tak klesla všem pracovníkům ve školách díky vysoké inflaci v ČR
4) Nesouhlasíme, aby se omezilo ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)
5) Nebojujeme jen za sebe, ale za děti, jejichž kvalitní vzdělávání je nepostradatelnou investicí do budoucna pro celou naši společnost i životní úroveň celého státu


Cíle:
1) Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání

2) Zabránit klesání platů nepedagogických pracovníků ve školách


3) Zabránit tomu, aby z prostředků na platy byly uhrazovány dávky v nemoci

4) Zastropování PHmax na úrovni 2023
 

 

 

 

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
https://www.utrizab.cz