Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

INFORMAČNÍ ZPRÁVIČKY

 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU DĚTÍ  DO MŠ

 

3.5.2023

 

8.00 - 15.00

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy, Český
Krumlov, Vyšehrad 168
1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu Mateřské školy, Český Krumlov -20 bodů
2. Dítě bude plnit povinnou předškolní docházku – 8 bodů
3. K 31. 8. – 4leté dítě – 6 bodů
4. K 31. 8. – 3leté dítě – 4 body
5. Sourozenec dítěte navštěvuje Mateřskou školu, Český Krumlov

 

Přijďte společně s dítětem a dobrou náladou ( můžete si přinést vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání...je ke stažení na našich stránkách - sekce PRO RODIČE -formuláře ke stažení).

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY

 

 

Termíny provozu mateřských škol o letních prázdninách

 

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově
Mateřská škola Otevřena Uzavřena
MŠ Za Soudem 3. 7. – 14. 7. 2023 17. 7. – 25. 8. 2023

MŠ Vyšehrad

3. 7. – 14. 7. 2023

17. 7. - 25. 8. 2023

MŠ Plešivec I

17. 7. – 28. 7. 2023

3. 7. – 14. 7. a 31. 7. – 25. 8. 2023

MŠ Tavírna 31. 7. – 11. 8. 2023

3. 7. – 28. 7. a 14. 8. – 25. 8. 2023

MŠ Plešivec II 31. 7. - 11. 8. 2023 3. 7. -28. 7. a 14. 8. - 25. 8. 2023
MŠ T. G. Masaryka 14. 8. – 25. 8. 2023

3. 7. - 11. 8. 2023

MŠ Za Nádražím 14. 8. – 25. 8. 2023 3. 7. – 11. 8. 2023
V přípravné dny 28. – 31. 8. 2023 jsou otevřeny všechny mateřské školy

 

V případě potřeby umístění dítěte do MŠ v je nutné dítě do MŠ přihlásit.

Přihlášky naleznete na našich stránkách - sekce PRO RODIČE - formuláře ke stažení, nebo ve vestibulu školy.

 

Prázdninový provoz mateřských škol bude probíhat ve stejném režimu, který byl nastaven v roce 2020 tzn., ve čtrnáctidenních cyklech. Loňské prázdniny byly vyhodnoceny OŠSPD a ředitelkami mateřských škol s ohledem na rodiče, ale i na samotné pedagogické pracovnice jako dobré řešení. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok a taktéž je nutno provést práce související s běžnou údržbou škol.

Děkujeme předem rodičům za vstřícnost a pochopení.

 

 

  

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
https://www.utrizab.cz