Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

Platby

KULTURNÍ FOND

Kulturní fond - z těchto peněz je hrazen výtvarný materiál, divadelní představení, výlet, dárek k Vánocům, ... Prosíme o uhrazení 1500,-  na číslo účtu


275349850/0300

 

INFORMACE KE STRAVNÉMU

Platby za stravné se vybírají:

  1. inkasem z účtu bank. Číslo účtu Mateřské školy Vyšehrad:  č. účtu : 275349471/0300 zpětně za skutečně odebrané obědy (pokud se dítě stravuje jen 5 dní, inkasuje se platba jen za 5 dní atd.). Datem splatnosti je 15. den v měsíci (např. stravné za září se inkasuje 15. října)
  2. hotově, pokud rodič nemá zřízen účet nebo pokud neproběhla inkasní platba. Hotově se platí vždy dopředu. Datem splatnosti je 10. den v měsíci (např. stravné za září zaplaťte do 10. září).                                     NUTNÉ ZAPLATIT VČAS, ABY NEDOCHÁZELO KE DLUHU!


K placení stravného z účtu je třeba:

  • zařídit v bankách svolení k inkasu stravného, finanční limit u dětí MŠ je 1650,-Kč (1150,-stravné+500 školné)
  • nahlásit vedoucímu školní jídelny peněžní ústav a číslo účtu 
  • nahlásit včas případné změny účtu a banky


děti MŠ  platí 48,-Kč -CELODENNÍ STRAVNÉ
děti MŠ od 6 - 7let  platí 50,-Kč - CELODENNÍ STRAVNÉ

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování upravuje zařazení dětí do kategorií podle věku a výši finančních normativů na nákup potravin.

Věkové skupiny pro děti jsou:

  • 3 - 6 let (kategorie MŠ)
  • 7 - 10 let (kategorie MŠ 7)

 

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku (září - srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě MŠ dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let.

Obědy se odhlašují 1 den dopředu, ve výjimečných případech telefonicky ráno do 7:30
na tel. čísle 607 044 742


V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11,00 - 11,30 vyzvednout neodhlášenou stravu do nosiče v kuchyni. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit!

 

úřední den vedoucí ŠJ: úterý a středa 6.30 -16.30

 

TEL. KONTAKT :  380 711 946

                            606 067 311

DALŠÍ SDĚLENÍ

Dle zákona č. 561/2005 Sb. - školský zákon - může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn.

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
Mobil:
+420 724 251 965 - ředitelka
E-mail:
msvysehrad@seznam.cz
WWW:
https://www.utrizab.cz