Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI KONANÉ 12.9.2023

Probírané body (upravené o podrobnosti)

 • Kočárky uvnitř MŠ - Prosíme, abyste dovnitř mateřské školy nejezdili s kočárky, ani nenechávali na chodbě či v šatně odrážedla apod. Jedinou výjimku má chlapeček ze Žluté třídy, který kočárek potřebuje pro dopravu do MŠ ze zdravotních důvodů.
 • Školní stránky FB již nebudou fungovat tak, jak jste byli v předchozích letech zvyklí – mohou se tam vyskytovat pouze příspěvky za účelem propagace, už zde nebudou fotografie dětí z akcí školy. Nově jsme pro vás zprovoznili APLIKACI „NAŠE MŠ“, kde k fotkám a ostatním informacím budou mít přístup pouze zákonní zástupci dítě Přístupové údaje obdrží zákonní zástupci v tištěné podobě od svých třídních učitelů. Prosíme, abyste svá hesla nesdíleli se třetími osobami.
 • Oficiální stránky školy utrizab.cz jsou pravidelně aktualizovány, najdete zde i různé formuláře.
 • Dodržování BOZP ze strany rodičů – nahlásit příchod i odchod dítěte přítomné/mu učitelce/i, dítě předat osobně.
 • Knihovna ve vestibulu slouží pro půjčování knížek při čekání na dítě nebo si můžete knihy načas půjčit i domů.
 • Při čekání na své dítě, které obědvá či svačí prosím využijte přední část chodby, nikoli prostory s okny do jídelny – některé děti potom nechtějí jíst a spěchají za vámi a také učitelé se chtějí v klidu naobě
 • Oblečení: V šatně by měly mít děti dostatek náhradního oblečení a mělo by být přizpůsobené změnám počasí, které mohou během dne nastat (gumovky, dlouhé i krátké rukávy a nohavice, náhradní spodní prádlo i ponožky), podepisujte svému dítěti všechna pyžama
 • Prosíme o včasný příchod do mateřské školy, děti by měly být ve třídě do 8 hodin, v případě, že dítě nepřijde a není do 8 hodin řádně omluveno, je mu účtována celodenní strava
 • Omlouvání dětí: prostřednictví SMS zprávy na telefon 607044742 do 8.hodiny ranní, pozdější omluvenky již neodhlašují stravu dítěti na daný den, první den nepřítomnosti si můžete oběd vyzvednout v čase 11:00 – 11:15 do vlastních nádob ve školní kuchyni
 • Příspěvek na kulturní akce se zvyšuje z 1000Kč na 1500Kč, toto navýšení bylo odhlasováno 100% zúčastněnými rodiči, nikdo se nezdržel hlasování. Platbu proveďte do 30.9.2023 na účet kulturního fondu: 275349850/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno svého dítě

 

 • Pravidelné měsíční platby: Stravné à Navýšení ceny stravného na 48Kč/den (13+24+11), děti od 7 let 50Kč/den, navyšte si limit inkasa na 1500Kč, Školné – 350Kč, udržovací poplatek 175Kč (dítě nebylo v MŠ ani jeden den v měsíci, platí pouze polovinu školného)
 • Praní lůžkovin – pokud se dítěti při spaní stane „nehoda“, tyto lůžkoviny dostanete domů na vyprání, vracejte nám je prosím kompletní během pár dní. Zde není možné z hygienických důvodů skladovat takto znečištěné lůžkoviny do doby, než naplní prač
 • Oslavy narozenin dětí v MŠ – děti mohou přinést pro kamarády ze své třídy i dobroty domácí výroby
 • Zvonky u vchodu – v případě, že jsou zajištěny (uzamčeny) dveře, zvoňte prosím na JÍDELNA nebo na (VAŠE) TŘÍDA, nevyužívejte k tomuto účelu zvonek Ř  Ten slouží pro předem sjednané schůzky s paní ředitelkou.
 • Nedávejte dětem do tříd žádné hračky z domova, prstýnky, řetízky, u kterých hrozí přetržení nebo zaškrcení krku
 • Voďte do dětského kolektivu pouze zdravé dítě, u kterého nehrozí infekč
 • Máte-li doma přebytky ovoce či zeleniny, budeme za ně rádi, jistě je zde zpracujeme různými způsoby (saláty, křížaly, šťávy apod.)

 

Co na schůzce nezaznělo:

Pro předškoláky a děti z Modré třídy (fyzicky zdatnější děti) začíná od 27.11. bruslení (bude zpoplatněno nad rámec kulturního fondu) a dle zájmu ze strany dětí a rodičů Tenis (na jaře 2024).

Poslední týden školního roku – 24.6.-28.8.2024 pojedeme na školu v přírodě.

Více informací ke konání těchto akcí bude včas zveřejněno.

Plavecký výcvik pro předškoláky začne v únoru 2024. Výcvik je hrazen nad rámec příspěvku do kulturního fondu

 

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
Mobil:
+420 724 251 965 - ředitelka
E-mail:
msvysehrad@seznam.cz
WWW:
https://www.utrizab.cz