Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI

SCHŮZKA S RODIČI – ZÁPIS ZE DNE 7. 9. 2021

 

Prezence rodičů

 

Zahájení, přivítání, představení pedagogického personálu

 

Vysvětlení stávajících opatření v  MŠ – všechna opatření týkající se naší MŠ vyplývají z doporučení  MŠMT

 

Kulturní příspěvek na školní rok 2021/2022

 

1000,- odhlasováno rodiči (divadelní akce, vánoční dárek, dárek

k Mikuláši, ke Dni dětí...), částku posílat na číslo účtu kulturního

fondu...viz. nástěnka u vchodu

 

Omlouvání docházky dětí – do 8.00h téhož dne na mobilní

telefonní číslo...viz nástěnka u vchodu,dále je nutné zařídit souhlas k inkasu  pro účet MŠ ČSOB (nové děti) – lze platit i hotově předem

 

Bezplatná povinná docházka dětí do MŠ – platí pouze pro

předškolní 5 – 6leté děti a též pro děti s odkladem školní docházky,

pro ostatní děti platí měsíční školné 300,-Kč.

Udržovací poplatek pro děti, které ještě nenastoupily činí 150,-Kč

 

 

Nahlásit jakoukoliv změnu (adresa bydliště, číslo telefonu...zápis

do evidenčního listu podepsat)

 

Výhledové kulturní akce školy, které nás v blízké době čekají si

mohou rodiče přečíst na našich webových stránkách

 

Přebytky ovoce ze zahrad mohou rodiče přinést ke

konzumaci do MŠ (přídavek k svačině, možnost sušení..), též i

přebytky a odřezky dřívek nebo latiček k prožitkovému učení

(pracovní výchova – zatloukání hřebíčků...)

 

 Škola v přírodě – týdenní pobyt v horském středi

"Krásná vyhlídka" na Javorníku (pro předškoláky),

od 20.9. do 24.9., výlety horskou krajinou...pro předškolní děti,           

které  rodiče přihlásí

 

 

Průzkum výtvarného talentu u předškolních dětí lektorkou

ze ZUŠ – průzkum výtvarného talentu  7.9…. 1x týdně (čt) bude

docházet do naší MŠ a pracovat s dětmi (vybráno 15 dětí)

 

Náhradní oblečení – každé dítě v šatně na svém místě

ve skříňce, pokud postrádáte oblečení z minulého škol.

roku, vyhledejte si jej v košíku na chodbě, abychom předešli

veškerým ztrátám nebo záměnám, všechny věci dětem

podepisujte, pro každý případ zde mohou mít děti i gumovky

a pláštěnku

 

           

           

                   

                 

ČÍSLA BANKOVNÍCH ÚČTŮ MŠ

 

Číslo účtu pro stravné ( inkaso)

 

275349471/0300

 

Číslo kulturního fondu MŠ

 

275349850/0300

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
WWW:
https://www.utrizab.cz